Rreth Nesh

Kreditimi Rural i Kosovës SHPK, është Institucion mikrokreditor i cili ju ofron kredi 8844[1]fermerëve, individëve dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme të Kosovës me qëllim të krijimi të të ardhurave, punësimit, përmirësimit te kushteve  (më shumë)

Lajmet

BERZH-i ndan 1 milion € në mbështetje të kreditimit për energji efiçiente Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) është duke promovuar efiçiencën e energjisë në sektorin e banimit në Kosovë duke financuar me një kredi shtesë prej 1 milion euro tek Kreditimi Rural i Kosovës (KRK), një nga institucionet kryesore mikrofinanciare në vend. (Më shumë)