Rreth Nesh

PROFILI: 353869-Vegetablesphotofile-1332447099-927-640x480[1]

Kreditimi Rural i Kosovës SHPK, është Institucion mikrokreditor i cili ju ofron kredi fermerëve, individëve dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme të Kosovës me qëllim të krijimi të të ardhurave, punësimit, përmirësimit te kushteve të jetes dhe zhvillimit ekonomik

MISIONI:

Misioni i Kreditimit Rural të Kosovës është, sigurimi i qasjes në shërbimet finaciare për individët me të ardhura të ulëta, në zonat rurale dhe urbane të Kosovës, me prioritet në sektorin e bujqësisë dhe ndërtimin e një institucioni mikro-kreditor të qëndrueshëm, që do të influencojë zhvillimin e bujqësisë, zonave rurale dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës në përgjithësi.