Prishtina

  • Adresa e Zyrës Qendrore 
  • Rr. Behije Dashi, Nr.4, Prishtinë
  • Tel/Fax : 038 243 554 / 222 345
  • Email :krk_imf@krk-ks.com
  • Dega  Prishtinë
  • Rr.Bulevardi Dëshmorët e Kombit (Ulpian)
  • 044 759 992
  • 044 465 093
 
Me ne drejt suksesit !