Kredi investive për bujqësi:

• Kredi investive për bujqësi:

- Afatëgjatësia, 6 deri 60 muaj,

- Shuma e kredisë prej 11,000 deri 15,000 Euro,

- Shpenzime administrative të dosjes 1.5%,

- Me periudhë pushimi (greis periodë)

- Me anuitet fleksibil në funksion të të ardhurave të klientit