Klina

KlineDega Klinë:

Rr.  Abedin Rexha p.n. Klinë

Orari i Punës: 08:00-16:00

Email :krk_imf@krk-ks.com

Me ne drejt suksesit !