Kredi për biznese të vogla:

• Kredi për biznese të vogla:

- Afatëgjatësia 3 deri 24 muaj,

- Shuma e kredisë prej 300 deri 1,999 Euro,

- Nuk ka shpenzime administrative të dosjes,