Kredi për biznese në ndërtimtari, me grejs period:

• Kredi për biznese në ndërtimtari, me grejs period:

- Afatëgjatësia 3 deri 36 muaj,

- Shuma e kredisë prej 2,000 deri 10,000 Euro,

- Nuk ka shpenzime administrative të dosjes,

- Me periudhë pushimi (greis periodë)

- Me anuitet fleksibil në funksion të të ardhurave të klientit