Ceremonia e inaugurimit të degës në Fushë Kosovë

Ceremonia e inaugurimit të degës në Fushë Kosovë