Foto nga organizimi i ekskurzionit për stafin e KRK-së në Mal të Zi.

Foto nga organizimi i ekskurzionit për stafin e KRK-së në Mal të Zi.