Kreditimi Rural i Kosovës nënshkruan kontratë me BERZH (EBRD),prej €2 milion, për financimin e bizneseve të vogla dhe të mesme në Kosovë.

Kreditimi Rural i Kosovës nënshkruan kontratë me BERZH (EBRD),prej €2 milion, për financimin e bizneseve të vogla dhe të mesme në Kosovë.