Përshkrimi i kredisë

KREDI E GJELBËR GEFF

Qëllimi i kredisë: Kredia e gjelbër është një produkt që është dedikuar klientëve individual në bashkëpunim me EBRD (Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim).

Klientët të cilët kanë aplikuar për këtë produkt e kanë mundësi që pas plotësimit të kushteve të caktuara me rastin e ndërtimit dhe renovimit në kuadër të rritjes së efikasitit të energjisë, të vendosura nga EBRD (Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim), të përfitojnë grant deri 20 % të shumës së kredisë.

Nëse kredia është shfrytëzuar vetëm për një produkt (masë), atëherë klienti përfiton grant 15 % të vlerës së kredisë, ndërsa në rastet kur kredia është shfrytëzuar për dy apo më shumë produkte (masa) që kontribuojnë në rritjen e efikasitit të energjisë atëherë granti do të jetë në vlerën e 20 % të kredisë.

Aktivitetet që mbështeten me kredinë e gjelbër janë:

 • Izolimi termik të mureve të shtëpisë,
 • Zëvendësimi i dritareve dhe derës së shtëpisë
 • Zëvendësimin e bojlerëve të vjetër me atë me efikas në shpenzimin e energjisë,
 • Instalimi i sistemeve solare për ngrohje te ujit,
 • Ndërrimi i pompave  termike
 • Investim në ventilim
 • Investim në ndriqim efiçient

Karakteristikat e produktit:

 • Shuma e kredisë nga 200 deri 20,000 Euro
 • Afatgjatësia 6 deri në 60 Muaj
 • Mënyra e kthimit –Mujore

Programi GEFF është një program i BERZH i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian https://ebrdgeff.com/kosovo/al/

Në këtë link mund të qaseni në kalkulatorin që ju mundëson të kalkuloni se sa para dhe energji mund të kurseni në shtëpinë tuaj https://calculator-wb.ebrdgeff.com/kosovo/al

Faleminderit që zgjedhët Kreditimin Rural të Kosovës

Gjithmonë në shërbimin tuaj

Ju lutemi plotësoni të dhënat tuaja

Faleminderit që zgjedhët Kreditimin Rural të Kosovës

Gjithmon në shërbimin tuaj

Statistika

 • 0

  Numri i klientëve të shërbyer

 • 0

  Numri i klientëve aktiv

 • 0

  Portfolio aktive

 • 0

  Numri i degëve