• Gjejrane Kuqi

  O klijentu (aktivnost)

  Gjejrane Kuqi

  Klijent Gjejrane Kuqi je iz opštine Peć, živi sa mužem, decom, unucima. Svoj posao pokrenuli su pre nekoliko godina sa ciljem razvoja i unapređenja blagostanja života i mogućnosti bolje budućnosti. Najbolji način za ispunjenje ovih ciljeva bio je kredit, a klijent je, znajući da je KRK – Kosovski ruralni kredit, institucija koja podržava klijente i njihove aktivnosti, odlučio da nam se obrati za finansiranje.

  Izazovi i koristi

  Kredit koji je dobila Gjejrane pozitivno je uticao na njen život, dodavanjem novih proizvodnih linija (raznovrsnih kolačića sa oko 6 vrsta), povećanjem broja zaposlenih, ukupno 12 zaposlenih, kao i poslovnim prostorom i poboljšanim uslovima rada uopšte. .
  Klijent namerava da se dalje širi u budućnosti povećanjem radnog kapaciteta, razvojem nove strukture i povećanjem broja zaposlenih. Za realizaciju ovog projekta, klijent vidi neizbežnu podršku saradnje sa KRK-om, i zahvalan je na finansijskoj podršci koju pruža KRK.

 • Arif Bllaca

  O klijentu (aktivnost)

  Klijent Arif Bllaca je iz grada Prizrena, njegova porodica ima 6 članova. Klijent proizvodi ženske cipele, tradicionalne, ležerne cipele itd.

  Izazovi i koristi

  Klijent radi sa ovim zanatom dugi niz godina, prvo je počeo sam i sve je sam uradio, ali nakon što ga je posetio i promovisao kreditni analitičar Kosovskog ruralnog kredita (KRK), pokazao je interesovanje za zaslužan i za povećanje poslovanja. Nakon što je kreditiran, klijent je počeo da zapošljava dva nova radnika, povećavajući broj zaposlenih. Klijent je počeo da povećava proizvodnju cipela i istovremeno je počeo da povećava prodaju, gde ih je tržište odlično prihvatilo i nastavlja da radi veoma dobro.

Statistika

 • 0

  Broj usluženih kupaca

 • 0

  Broj aktivnih kupaca

 • 0

  Portfolio aktivan

 • 0

  Broj grana