Kosovski Ruralni Kredit namerava da preko onlajn platforme, obavesti klijente o ponudi svojih usluga. KRK putem svojih kanala, definiše i demonstrira angažovanost ove institucije prema financijskoj privatnosti klienta.

Naša institucija poštuje i pridržava skladnost sa zakonom Br.06/L-082 za zaštitu ličnih podataka kao i za opšta pravila Zaštite Podataka Evropske Unije (GDPR) tokom svog poslovanja, sa ciljem zaštite ličnih podataka klijenata.

Trenutkom kad klijent pristupi veb strain Kosovskog Ruralnog Kredita, savetuje se da pročita politiku  privatnosti, da bi odredio primenu politike o informacijama ili sačuvanih podataka na ovoj stranici.

Mikrofinancijska institucija “Kosovski Ruralni Kredit“,čuva poverljivost čitavih informacija koje nam dostavlja klijent:

 • KRK će prikupiti opšte informacije o klijentu u cilju ponude svojih proizvoda i najboljih usluga, kao što dozvoljava zakon Br.06/L-082 za Zaštitu Ličnih Podataka.
 • Organi vlasti, sudski organi, agencije sprovodjenja zakona ili ovlašćeni iz KRK-a prema zakonu mogu zatražiti otkrivanje klijentovih informacija, time da bi KRK podelio samo one podatke koje su dozvoljene kao što se navodi dotičnim zakonima na snazi.
 • KRK neće otkriti informaciju klijenta za neku vanjsku potrebu osim ukoliko organizacija KRK ima saglasnost klijenta, dovoljeno je ili se zakonski traži, i ukoliko je prethodno klijent upoznat o tome.
 • KRK sakuplja isključivo zatražene podatke klijenta u vezi sa njihovim razvijanjem poslovanja/biznisa, za uskladjivanje sa regulatornim i sudskim obavezama kao zbog aktivnostima upravljanja financijskog rizika.
 • KRK preko svoje veb stranice, dobija kontakt informacije (ime, prezime, lični broj, e-pošta, broj telefona, rezume, pismo motivacije itd.) od strane podnosioca zahteva za kredit ili za namenu regrutovanja pri instituciji.
 • Preko “cookies”, KRK analizira upotrebljavanje svoje web stranice, onih stranica koje se više koriste, za koji deo su korisnici više zainteresirani i putem te informacije se radi dalje na poboljšanju veb stranice. KRK ne iskorištava cookies da bi sačuvao ili sakupljao neku ličnu informaciju.
 • KRK unutar svoje veb stranice postavlja povezu za odredjene svrhe, kao što je poveza za dostavljanje zahteva za kredit ili poveza za dostavljanje zahteva za upražnjeno mesto objavljeno od strane KRK-a. Na poveza za dostavljanje zahteva bilo za kredit ili posao, osoba dostavlja svoje lične podatke koje KRK prikuplja, ukoliko je osoba prethodno dala saglasnost za dostavljanje tih podataka.

 

KRK je odgovorna za lične podatke koje se prikupljaju, tako da ćete u nastavku biti obavešteni o tome koji se lični podaci prikupljaju, svrha prikupljanja tih ličnih  podataka, koliko dugo se čuvaju, ko je nadležan za upravljanje sa vašim podacima kao klijent, ko može dati dodatne  informacije  oko prerade ličnih podataka, kako se može povući pravo na saglasnost, kao i vaša prava kao subjekat ličnih podataka – više informacija se može pronaći u sledećem dokumentu: Obaveštenje o pravima subjekta u vezi sa ličnim podacima.

1. Koje informacije u vezi klijenta se preradjuju?  

Informacije koje se prikupljaju od strane KRK-a se odnose uglavnom na podatke identifikacije, (ime i  prezime, lični broj, broj lične karte/pasoša, mesto i datum rodjenja, pol), kontakt informacije (poštanska adresa, e-pošta i broj telefona), podaci o obrazovanju I zaposlenju, financijski i bankarski podaci, podaci vezani za slobodne aktivnosti i  interesa kao i ostali podaci koji su potrebni za realiziranje institucijalne svrhe.

2. Svrhe upotrebljavanja klijentovih podataka? 

Svrhe upotrebljavanja klijentovih podataka su da bi potpunili naše odgovornosti prema zakonima i podzakonskim aktima na snazi uključujući: Bankarski i financijski propisi važeći za mikrofinancijske institucije, realizaciju ugovora sa strankom kao i ispunjavanje naših legitimnih interesa.

3. Razdoblje čuvanja ličnih podataka klijenta? 

KRK zadržava lične podatke do razdoblja koje je u saglasnosti sa zakonima i podzakonskim aktima  na snazi.

4. Ko je odgovoran za upravljanje ličnim podacima klijenta?  Odgovorni za vaše lične podatke su:

Kosovski Ruralni i Kredit (KRK), Ul.“Behije Dashi” br.20, Priština

5. Osoba koja ima pravo davati informacije o preradjivanju ličnih podataka i ličnih prava? 

Službenik za zaštitu ličnih podataka je najpogodnija osoba koja daje preciznije informacije o ličnim pravima klijenta, on/ona se može kontaktirati putem e-pošte: mbrojtjaetedhenavepersonale@krk-ks.com.

6. Način za povlačenje saglasnosti?

Klijent ima pravo povući prethodnu saglasnost u svako doba time da mora popuniti obrazac za povlačenje saglasnosti, koja se može preuzeti na veb stranici ili pritisnuti taster ovde. Nakon ispunjenja obrasca, klient treba poslati na e-pošti: mbrojtjaetedhenavepersonale@krk-ks.com,  dostavljanje se takodje može izvršiti lično ili preko pošte za dotični ogranak KRK-a.

Statistika

 • 0

  Broj usluženih kupaca

 • 0

  Broj aktivnih kupaca

 • 0

  Portfolio aktivan

 • 0

  Broj grana