• Adem Jashari

  Rreth klientit (aktivitetit)

  Klienti Adem Jashari është nga fshati Keçekollë komuna e Prishtinës,  jeton me familje dhe merren me aktivitet bujqësor. Klienti dhe  familja e tij të hyrat i sigurojnë kryesisht nga bujqësia, ka dy sera në total me sipërfaqe rreth 15 ari  në te cilën kultivon produkte të ndryshme bujqësore.

  Sfidat dhe përfitimet

  Ndërtimin e serës e ka arritur me ndihmën e një granti te përfituar nga Ministria e Bujqësisë si dhe kredisë së përfituar nga  KRK në shumë prej 5,000€. Klienti në të ardhmën planifikon që të rritë hapësirën për të kultivuar kultura të ndryshme bujqësore gjithnjë duke bashkëpunuar me KRK-në.

  Klienti është falënderues për mbështetjen qe i ka ofruar KRK, e cila ka pasur efekt pozitiv në rritjen e aktivitetit bujqësorë dhe gjithashtu në rritjen e mirëqenies për familjen e tij.

 • Neshat Shantiri

  Rreth klientit (aktivitetit)

  Neshat Shantiri është nga qyteti i Prizrenit, familja e tij është e përbërë nga 6 anëtarë. Familja e tij ka dy biznese të vogla, njërin dyqan me tekstili, te cilin e menaxhon vete klienti ndërsa biznesi tjetër është restorant me madhësi mesatare, për menaxhimin e te cilit kujdeset klienti dhe djali i tij.

  Sifdat dhe përfitimet

  Klienti është ri-atdhesuar me herët  nga Gjermania dhe një pjesë të kapitalit e ka investuar dhe  ka hapur njërin lokal, pas një kohe me rritjen e kërkesës  ka parë mundësinë e rritjes së biznesit mirëpo nuk ka pasur mundësi financiare  për zgjerim.

  Klienti në bashkëbisedim me KRK – dega në Prizren pas shpalosjes se ofertës e cila i është bërë nga analistët kreditor, klienti ka shikuar mundësinë që përmes kredisë se KRK-së të rrisë aktivitetin e tij në dyqanin e tekstilit dhe gjithashtu të hapë edhe një biznes tjetër. Pasi klienti është kredituar nga KRK ka rritur shitjen e tij në biznesin me tekstil dhe gjithashtu ka hapur biznesin e ri (start up ) ne lëmin e gastronomisë – restorant.

  Bizneset aktualisht janë duke performuar mirë dhe kanë krijuar një stabilitet në tregun ku operojnë.

 • Besnik Topalli

  Rreth klientit (aktivitetit)

  Besniku është 21 vjeçar , nga fshati Vrellë e Goleshit, komuna Lipjan. Familja e tij përbëhet nga 6 anëtarë dhe  burimin kryesor të hyrave  e kanë nga aktiviteti blegtoral. Klienti trashëgon biznesin nga familja e tij dhe i njëjti vazhdon t’a menaxhoj dhe të ketë profit të kënaqshëm nga grumbullimi dhe shitja e qumështit.

  Sfidat dhe përfitimet

  Klienti aktualisht posedon shtallën më hapësirë prej 360 m²  dhe ka 37 krerë lopë, prej tyre 32 lopë qumështore. Për të vazhduar me aktivitetin e tij klientit i është dashur mbështetje financiare për përmirësimin e kushteve në shtallë si dhe shtimin e numrit të lopëve qumështore .

  Si institucion i cili përkrah blegtorinë, respektivisht zhvillimin, përmirësimin e kushteve në këtë sektor, kemi financuar klientin me shumë të kredisë 10,000€ dhe me mjetet e dedikuara klienti ka përmirësuar kushtet brenda shtallës si dhe ka shtuar numrin e bagëtive .

  Klienti  është falënderues ndaj institucionit KRK dhe ndaj stafit profesional për shërbimin e ofruar.

Statistika

 • 0

  Numri i klientëve të shërbyer

 • 0

  Numri i klientëve aktiv

 • 0

  Portfolio aktive

 • 0

  Numri i degëve