• Nexhat Pukaj

  Rreth klientit (aktivitetit)

  Nexhat Pukaj nga fshati Drejë i komunës së Istogut, jeton në familje prej 7 anëtarëve, me gruan, 4 fëmijët dhe nënën.

   

  Sfidat dhe përfitimet

  Klienti në vitin 2006 kishte filluar ndërtimin e shtëpisë, kurse në vitin 2018 e ka pëfurunduar të tërën.

  Brenga më e madhe e klientët ishte se dritaret e vendosura në shtëpi ishin nga druri dhe jo shumë të rezistueshme temperaturave të ulëta dhe atyre të larta.

  Duke e ditur rëndësinë e kredisë efiçiente (gjelbër) ka vendosur që të drejtohet tek Kreditimi Rural i Kosovës (KRK) për tu financuar.

  Pas marrjes së kredisë e cila është mbështetur edhe nga GEFF, klienti
  ka bërë zëvendësimin e dritareve ku përmes investimit të bërë ka zvogëluar shpenzimet e energjisë elektrike.

  Sot klienti është shumë i lumtur që ka bërë zëvendësimin e dritareve me standarde të larta dhe ka shfrytëzuar mundësinë për të jetuar më mirë dhe kushte të mira.

 • NASER HASAJ

  Rreth klientit (aktivitetit)

  Klienti Naser Hasaj është nga Fshati Gabrric komuna Kaçanik, i cili është kryefamiljar dhe familja e tijë përbëhet prej 7 anëtareve.

   

  Sfidat dhe përfitimet

  Klienti me përfundimin e luftës ka filluar të merret me aktivitetin blegtoral, i cili në fillim kishte një numër të vogël të bagëtive dhe një fermë me standarde jo të larta. Biznesi i tij vazhdoj të përformoj mirë, klienti me vetë financim filloj gradualisht të rritë numrin e bagëtive.

  Klienti aktualisht posedon stallën me një fond te bagëtive rreth 23 krerë lopë qumështore, 25 viça, 200 dele, 120 qengja. Me rritjen e numrit te bagëtive klientit i është paraqit nevoja për të rritë hapësirën e
  fermës.

  Në këtë rast klientin në fjalë KRK e ka mbështet përmes kredisë me qëllim të zgjerimit të hapësirës se fermës.

  Klienti është shumë falënderues për mbështetjen financiare që i ka ofru KRK, tani ka një aktivitet blegtoral të qëndrueshëm dhe është një nga fermerët më të mirë në komunën e Kaçanikut.

 • ISLAM THAQI

  Rreth klientit (aktivitetit)

  Klienti Islam Thaqi është nga fshati Rogovë i komunës së Rahovecit. Përbëhet nga një familje 17 anëtarëshe, shumica e familjes mirren me bujqësi, aktivitetin bujqësor kryesisht e zhvillojnë në fshatin e tyre.

  Të hyrat kryesore i sigurojnë nga bujqësia, por pas përfundimit të sezonit mirren edhe me ndërtimtari si familje.

  Sfidat dhe përfitimet

  Për ndërtimin e serës dhe kultivimin e produkteve bujqësore klienti ka pasur vështirësi kryesisht nga kushtet natyrore, reshjet e breshërit të cilat i kanë rënë gjatë verës së vitit 2018, i kanë shkaktuar dëme
  materiale, kryesisht dëmtimin e serave, poashtu edhe perimet.

  Me kredinë e marrur në KRK ka riparuar dëmet e shkaktuara nga reshjet dhe breshëri dhe ka rifilluar kultivimin e produkteve bujqësore.

Statistika

 • 0

  Numri i klientëve të shërbyer

 • 0

  Numri i klientëve aktiv

 • 0

  Portfolio aktive

 • 0

  Numri i degëve