Rreth Nesh

Kreditimi Rural i Kosovës SHPK, është Institucion mikrokreditor i cili ju ofron kredi 8844[1]fermerëve, individëve dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme të Kosovës me qëllim të krijimi të të ardhurave, punësimit, përmirësimit te kushteve  (më shumë)

Shpallje

Ne kete link jane te gjitha konkurset aktuale per vende pune ne KRK http://krk-ks.com/vendepune 

Konkursi për vitin 2019