Rreth Nesh

Kreditimi Rural i Kosovës SHPK, është Institucion mikrokreditor i cili ju ofron kredi 8844[1]fermerëve, individëve dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme të Kosovës me qëllim të krijimi të të ardhurave, punësimit, përmirësimit te kushteve  (më shumë)