Rreth Nesh

Kreditimi Rural i Kosovës SHPK, është Institucion mikrokreditor i cili ju ofron kredi 8844[1]fermerëve, individëve dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme të Kosovës me qëllim të krijimi të të ardhurave, punësimit, përmirësimit te kushteve  (më shumë)

Lajmet

EFSE zgjeron partneritetin me KRK me 1.5 EUR mln kredi

Financimi shtesë do të mbështesë bujqësinë dhe bizneset rurale në Kosovë.

Luksemburg dhe Prishtinë, Kosovë, 30.08.2015 – Fondi Evropian për Evropën Juglindore (EFSE) sot njoftoi për një investim 1,5 milionë euro në formë  kredie për institucionin mikrofinanciar Kreditimi Rural i Kosovës (KRK) që ka për qëllim të nxisë zhvillimin e bujqësisë Kosovare dhe bizneseve mikro dhe të vogla me kredi deri në 25,000 EUR. (Më shumë)

 BERZH-i ndan 1 milion € në mbështetje të kreditimit për energji efiçiente

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) është duke promovuar efiçiencën e energjisë në sektorin e banimit në Kosovë duke financuar me një kredi shtesë prej 1 milion euro tek Kreditimi Rural i Kosovës (KRK), një nga institucionet kryesore mikrofinanciare në vend. (Më shumë)

IFC mbështet KRK-në në shtimin e huadhënies mikrofinanciare në Kosovë

IFC_001-650x358            IFC-ja, anëtare e Grupit të Bankës Botërore, do t’ia ofrojë kredinë prej 1.5 milion euro institucionit mikrofinanciar, Kreditimi Rural i Kosovës, Sh.p.k. (KRK) për të shtuar kreditë e dhëna bujqve, ndërmarrësve rural, the bizneseve të tjera të vogla në Kosovë, duke mundësuar zhvillimin dhe krijimin e vendeve të punës.

(Më shumë)