Statistika

 • 0

  Numri i klientëve të shërbyer

 • 0

  Numri i klientëve aktiv

 • 0

  Portfolio aktive

 • 0

  Numri i degëve

Produktet Kreditore

Shërbimet e ofruara nga KRK kanë për qëllim zgjerimin e mëtutjeshëm gjeografik si përgjigje në kërkesën e aktiviteteve bujqësore për kredi ne zonat ku operon KRK dhe jashtë tyre, me qëllim te rritjes së ndikimit ekonomik dhe shoqëror të KRK-së dhe zhvillimin rural, modernizimin e bujqësisë dhe ofrimin e shërbimeve më të mira për klientët.

Kredi për biznes

Shuma minimale 200 € Shuma maksimale 25,000 € Afatgjatësia 3 deri në 60 muaj

Apliko tani

Kredi për bujqësi

Shuma minimale 200 € Shuma maksimale 25,000 € Afatgjatësia 3 deri në 60 muaj

Apliko tani

Kredi për konsum dhe renovim

Shuma minimale 200 € Shuma maksimale 25,000 € Afatgjatësia 3 deri në 60 muaj

Apliko tani

Kredi e gjelbër KRK

Shuma minimale 200 € Shuma maksimale 20,000 € Afatgjatësia 6 deri në 60 muaj

Apliko tani

Kredi për gratë në biznes

Shuma minimale 200 € Shuma maksimale 25,000 Afatgjatësia 3 deri në 60 muaj

Apliko tani