Përshkrimi i kredisë

Qëllimi i kredisë:

Produkti i dedikohet klientëve të cilët kanë një aktivitet ekonomik bujqësor të identifikueshëm dhe i cili aktivitet ka një historik që dëshmon se gjeneron të ardhura të
mjaftueshme dhe stabile për kthimin e kredisë. Kredia mund të shfrytëzohet për blerjen e mekanizmit bujqësor, blerjen e bagëtive, farave etj.

Karakteristikat e produktit:

 • Shuma e kredisë nga 200 deri në 25,000 Euro
 • Afatgjatësia 3 deri në 60 Muaj
 • Grejsë periudhë deri në 9 Muaj
 • Mënyra e kthimit – mujore, grejsë periudhë dhe fleksibilitet të pagesave

Ju lutemi t`i shkruani të dhënat e juaja!

Faleminderit që zgjedhët Kreditimin Rural të Kosovës

Gjithmon në shërbimin tuaj

Statistika

 • 0

  Numri i klientëve të shërbyer

 • 0

  Numri i klientëve aktiv

 • 0

  Portfolio aktive

 • 0

  Numri i degëve