Përshkrimi i kredisë

Qëllimi i kredisë:

Produkti i dedikohet klientëve të cilët kanë një aktivitet ekonomik bujqësor të identifikueshëm dhe i cili aktivitet ka një historik që dëshmon se gjeneron të ardhura të
mjaftueshme dhe stabile për kthimin e kredisë. Kredia mund të shfrytëzohet për blerjen e mekanizmit bujqësor, blerjen e bagëtive, farave etj.

Karakteristikat e produktit:

 • Shuma e kredisë nga 200 deri në 25,000 Euro
 • Afatgjatësia 3 deri në 60 Muaj
 • Grejsë periudhë deri në 11 Muaj
 • Mënyra e kthimit – mujore, grejsë periudhë dhe fleksibilitet të pagesave

Faleminderit që zgjedhët Kreditimin Rural të Kosovës

Gjithmonë në shërbimin tuaj

Ju lutemi plotësoni të dhënat tuaja

Faleminderit që zgjedhët Kreditimin Rural të Kosovës

Gjithmon në shërbimin tuaj

Statistika

 • 0

  Numri i klientëve të shërbyer

 • 0

  Numri i klientëve aktiv

 • 0

  Portfolio aktive

 • 0

  Numri i degëve