Përshkrimi i kredisë

Qëllimi i kredisë:

Produkti i dedikohet: Produkti u dedikohet klientëve femra që kryejnë aktivitete ekzistuese ose start-up, në bujqësi, tregti, shërbime (përfshirë aktivitetet e ndërtimit) dhe prodhim, për blerjen e aseteve fikse ose kapitalit qarkullues

Karakteristikat e produktit:

 • Shuma e kredisë nga 200 deri në 25,000 Euro
 • Afatgjatësia 3 deri në 60 Muaj
 • Grejsë periudhë – Deri në 11 muaj
 • Mënyra e kthimit – mujore, fleksibile dhe grejsë periudhë.

Faleminderit që zgjedhët Kreditimin Rural të Kosovës

Gjithmonë në shërbimin tuaj

Faleminderit që zgjedhët Kreditimin Rural të Kosovës

Gjithmon në shërbimin tuaj

Statistika

 • 0

  Numri i klientëve të shërbyer

 • 0

  Numri i klientëve aktiv

 • 0

  Portfolio aktive

 • 0

  Numri i degëve