Përshkrimi i kredisë

Qëllimi i kredisë:

Produkti i dedikohet: Produkti u dedikohet klientëve femra që kryejnë aktivitete ekzistuese ose start-up, në bujqësi, tregti, shërbime (përfshirë aktivitetet e ndërtimit) dhe prodhim, për blerjen e aseteve fikse ose kapitalit qarkullues

Karakteristikat e produktit:

 • Shuma e kredisë nga 200 deri në 25,000 Euro
 • Afatgjatësia 3 deri në 60 Muaj
 • Grejsë periudhë – Deri në 11 muaj
 • Mënyra e kthimit – mujore, fleksibile dhe grejsë periudhë.

Faleminderit që zgjedhët Kreditimin Rural të Kosovës

Gjithmonë në shërbimin tuaj

Ju lutemi plotësoni të dhënat tuaja

Faleminderit që zgjedhët Kreditimin Rural të Kosovës

Gjithmon në shërbimin tuaj

Statistika

 • 0

  Numri i klientëve të shërbyer

 • 0

  Numri i klientëve aktiv

 • 0

  Portfolio aktive

 • 0

  Numri i degëve