Drejtori i KRK, Lulzim Sadrija dhe Menaxheri Regjional për Europen jug-lindore z. Ary Naim nga IFC/Banka botërore, kanë nënshkruar një kontratë për kredi në shumë prej 3 milion Euro. Dt. 16.12.2021

Drejtori i KRK, Lulzim Sadrija dhe Menaxheri Regjional për Europen jug-lindore z. Ary Naim nga IFC/Banka botërore, kanë nënshkruar një kontratë për kredi në shumë prej 3 milion Euro. Dt. 16.12.2021