EBRD / Banka Europiane për Rindertim dhe Zhvillim nënshkruan një kredi prej 3 milion Euro me Kreditimin Rural i Kosovës, për financimin e bizneseve të vogla dhe të mesme.EBRD mbetet një partner i rendesishëm dhe i besueshëm i KRK-s dhe klientëve te saj.

Dt 13.03.2020, Prishtinë

EBRD / Banka Europiane për Rindertim dhe Zhvillim nënshkruan një kredi prej 3 milion Euro me Kreditimin Rural i Kosovës, për financimin e bizneseve të vogla dhe të mesme.

EBRD mbetet një partner i rendesishëm dhe i besueshëm i KRK-s dhe klientëve te saj.