Kreditimi Rural i Kosoves, ka nënshkruar nje kontratë për kredi ne shumë prej 3 milion Euro me IFC/International Finance Corporation (pjesë e Bankës Botërore).

Kreditimi Rural i Kosoves, ka nënshkruar nje kontratë për kredi ne shumë prej 3 milion Euro me IFC/International Finance Corporation (pjesë e Bankës Botërore).