Nënshkrimi i marrëveshjes me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore

Kreditimi Rural i Kosovës krahas shumë bashkëpunëtorëve ndërkombëtarë dhe vendor, kësaj radhe zgjeron bashkëpunimin edhe më tutje duke nënshkruar marrëveshje me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore

Marrëveshje kjo e cila është një mundësi e re për kreditim, në mbështetje të klientëve me theks të veçantë aktiviteteve të ndryshme bujqësore