KËRKESË PËR PEZULLIMIN E KËSTIT TË KREDISË

Kreditimi Rural i Kosovës (KRK) duke u bazuar ne vendimin e Bankës Qendrore te Republikës së Kosovës, dhe gjendjen e krijuar në vend si rezultat i pandemisë së shkaktuar nga virusi COVID-19,  për bizneset dhe individë të cilët kanë vështirësi financiare, rënje të të ardhurave apo mbyllje biznesi, ju mundëson pezullimin e perkohshëm të pagesës së kredisë.

Për pezullimin e kredisë Ju duhet që të plotësojnë kërkesën online ne web faqen e KRK-s.  KRK do të shqyrtoj veç e veç secilën kërkesë te klientëve për pezullim të këstit të kredisë dhe do t’ju informojmë për vendimin e marrur, përmes  adresës elektronike apo përmes telefonit.

Në rast të miratimit të kerkesës për pezullimin e pagesës së kësteve, ne ditet ne vijim Ju duhet të vini ne zyrat e KRK për të nënshkruar planin e ri të pagesës.

Për t’ju ofruar ndihmë rreth plotësimit të kërkesës online apo ndonjë pyetje tjetër, ju lutem kontaktoni degën tuaj përkatëse apo kontaktoni në numrin e telefonit të degëve të cilat mund ti gjeni ne web faqen e KRK/Degët apo  na kontaktoni përmes adresës elektronike; krk_imf@krk-ks.com

Kërkesa për pezullim të perkohshem sipas shpjegimit si më lartë mund ta dergoni  duke plotësuar të dhënat si më poshtë:

Ju lutemi t`i shkruani të dhënat e juaja!

Faleminderit që zgjedhët Kreditimin Rural të Kosovës

Gjithmon në shërbimin tuaj

Statistika

 • 0

  Numri i klientëve të shërbyer

 • 0

  Numri i klientëve aktiv

 • 0

  Portfolio aktive

 • 0

  Numri i degëve