KËRKESË PËR PEZULLIMIN E KËSTIT TË KREDISË PËR MUAJIN QERSHOR

Kreditimi Rural i Kosovës (KRK) duke u bazuar në vendimin e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, dhe gjendjen e krijuar në vend si rezultat i pandemisë së shkaktuar nga virusi COVID-19, për bizneset dhe individë të cilët kanë rënje të të ardhurave për shkak të mbylljes së biznesit në muajtë paraprak apo ndërprejes së përkohshme të të hyrave nga marrëdhënia e punës, KRK ju mundëson pezullimin e këstit të muajit Qershor.

 Afati i fundit për paraqitjen e kërkesës nga ana e klientit është data 30.06.2020.

Për pezullimin e kredisë Ju duhet që të plotësoni kërkesën online ne web faqen e KRK-së.  KRK do të shqyrtoj veç e veç secilën kërkesë të klientëve për pezullim të këstit të kredisë dhe do t’ju informojmë për vendimin e marrur, përmes  adresës elektronike apo përmes telefonit.

Në rast të miratimit të kerkesës për pezullimin e pagesës së kësteve, në ditet në vijim Ju duhet të vini në zyrat e KRK-së për të nënshkruar planin e ri të pagesës.

Për t’ju ofruar ndihmë rreth plotësimit të kërkesës online apo ndonjë pyetje tjetër, ju lutem kontaktoni degën tuaj përkatëse apo kontaktoni në numrin e telefonit të degëve të cilat mund ti gjeni në web faqen e KRK/Degët apo na kontaktoni përmes adresës elektronike; krk_imf@krk-ks.com

Kërkesën për pezullim të perkohshëm sipas shpjegimit si më lartë mund t’a dërgoni duke plotësuar të dhënat si më poshtë:

Ju lutemi t`i shkruani të dhënat e juaja!

Faleminderit që zgjedhët Kreditimin Rural të Kosovës

Gjithmon në shërbimin tuaj

Statistika

 • 0

  Numri i klientëve të shërbyer

 • 0

  Numri i klientëve aktiv

 • 0

  Portfolio aktive

 • 0

  Numri i degëve