Menaxhmenti i KRK-së

 • Lulzim Sadrija,

  Drejtor ekzekutiv
 • Alban Gerguri,

  Zëvendes drejtor
 • Burbuqe Grajçevci,

  Menaxhere e burimeve njerëzore
 • Malush Bytyqi,

  Menaxher i rrezikut dhe kontrollës se brendshme
 • Burbuqe Berisha,

  Menaxhere e financave
 • Isuf Dobraj,

  Menaxher i zhvillimit të biznesit për portfolio bujqësore
 • Arianit Luta,

  Menaxher i zhvillimit të biznesit për NVM
 • Florie Krasniqi,

  Përgjegjëse për administratë / Sekretare e Korporatës
 • Burim Hulaj,

  Menaxher i IT-së

Statistika

 • 0

  Numri i klientëve të shërbyer

 • 0

  Numri i klientëve aktiv

 • 0

  Portfolio aktive

 • 0

  Numri i degëve