Menaxhmenti i KRK-së

 • Lulzim Sadrija,

  drejtor ekzekutiv
 • Alban Gerguri,

  zëvendes drejtor
 • Burbuqe Grajçevci,

  menaxhere e burimeve njerëzore
 • Malush Bytyqi,

  menaxher i rrezikut dhe kontrollës se brendshme
 • Burbuqe Berisha,

  menaxhere e financave
 • Isuf Dobraj,

  menaxher i zhvillimit të biznesit për portfolio bujqësore
 • Arianit Luta,

  menaxher i zhvillimi të biznesit për NVM
 • Florie Krasniqi,

  përgjegjëse për administratë / Sekretare e Korporatës
 • Burim Hulaj,

  menaxher i IT-së dhe përgjegjës për metodologji dhe kualitet

Statistika

 • 0

  Numri i klientëve të shërbyer

 • 0

  Numri i klientëve aktiv

 • 0

  Portfolio aktive

 • 0

  Numri i degëve