Përgjegjësia shoqërore

Krijimi i marrëdhënieve afatgjata miqësore dhe të përgjegjëshme ndaj mjedisit dhe aspektit shoqëror.

Përkrahja e aktiviteteve të cilat ndihmojnë në përmirësimin e mjedisit shoqëror dhe zhvillmin ekonomik në vend.

Ofrimi i qasjes në shërbimet financiare dhe jofinanciare për individët më të ardhura të vogla është një prej angazhimeve më të rëdësishme shoqërore të KRK-së.

Statistika

 • 0

  Numri i klientëve të shërbyer

 • 0

  Numri i klientëve aktiv

 • 0

  Portfolio aktive

 • 0

  Numri i degëve