Misioni dhe Vizioni

Misioni

Ofrimi i shërbimeve financiare për klientët me të ardhura të ulëta, me fokus të veçantë për bizneset e vogla bujqësore dhe aktivitetet tjera në zonat rurale dhe urbane.

Vizioni

Të bëhet një Institucion Mikro Financiar i qëndrueshëm, i cili ofron një gamë të gjërë shërbimesh financiare për grupin e saj të targetuar të klientëve duke qenë konkurruese në treg.

Statistika

 • 0

  Numri i klientëve të shërbyer

 • 0

  Numri i klientëve aktiv

 • 0

  Portfolio aktive

 • 0

  Numri i degëve